Jeg bliver ofte spurgt, om jeg kan forklare, hvordan stress kan hænge sammen med symptomer som synsforstyrrelser, problemer med at huske, spændinger i nakke og skuldre, ondt i ryggen, oppustethed, kvalme, for højt blodtryk og i værre tilfælde blodpropper.

Mit svar er næsten altid ja.

For er der noget, der driver mig som menneske og coach, så er det at se sammenhængen og hjælpe andre med at se den. Mangel på viden eller indsigt er for mig det samme som at sidde fast, kæmpe i blinde og opbruge sine ressourcer for hurtigt.

Hvis jeg skal give dig et billede på den følelse, jeg oplever, når jeg mangler viden, så svarer det til at sidde med to legoklodser, jeg ikke kan samle. Min indre optimist tænker, det kan jeg sagtens, så allerede efter de første mislykkede forsøg, begynder en uro, irritation og frustrationen at brede sig.

Jeg kan selvfølgelig ikke vide helt præcist, hvordan du har det i en lignende situation, men for et løsnings- og resultatorienteret menneske, kan det være en kæmpe udfordring.

Biologisk og psykologisk set er vi mennesker måldrevne væsner. Vi belønnes med hormoner og signalstoffer, som gør os glade og afslappede, når vi sætter flueben ved en færdig opgave. Vi føler motivation og mærker, en lyst til at gentage og gøre mere af det, som i første omgang gav os succes. Derfor føles det også godt, når vi performer og når vores mål.

Tilbage i urtiden har det sikret vores overlevelse, at vi ikke gav op, når vi gik på jagt eller var ude og lede efter mad. Biologisk set er derfor, at vi har så svært ved at slutte fred og falde til ro, når vi ikke kan løse eller færdiggøre en opgave. Vi prøver og prøver.

Vi begynder at analyse situationen, vores adfærd, omgivelserne og måden, hvorpå vi greb opgaven an. Vi ligger sågar vågne om natten, når vi mangler viden og ikke kan finde den rette løsning. For nogen er dette selvfølgelig et større drive eller behov, men det gælder for alle mennesker, at vi først føler os glade og afslappede, når vi har sat flueben og løst opgaven.

Faktisk er du slet ikke i tvivl, når det er lykkedes mig at løse en svær opgave. Jeg bryder ud i latter og den største jubel, fordi det føles som en sejr. Det er nøjagtig samme følelse, som dengang jeg gik til håndbold, lagde en fed aflevering eller scorede et mål.

Følelse af viden og succes er vigtig for os som mennesker, fordi vi kan bruge det fremadrettet til at skabe hurtigere og bedre resultater og samtidig udnytte vores ressourcer mere optimalt, når vi møder en tilsvarende udfordring eller situation.

Viden er altafgørende nøgle til succes

Hvad enten vi taler om stressforebyggelse, trivsel eller performance, må vi starte med at forstå mennesket biologi, psykologi og dermed vores natur. Vi må forstå, at den mekanisme som skaber styrke og overskud, er den selvsamme mekanisme, som ender med at stjæle vores overskud og skabe nedbrydende stress.

Stress er nemlig som udgangspunkt hverken godt eller skridt. Stress er blot kroppens naturlige respons på en belastning.

Kortvarigt giver stresshormoner os ekstra kræfter. Korttidsstresshormonerne giver os tunnelsyn, skærper vores fokus og gør os mentalt skarpe, hvilket er vigtigt, når vi skal performance og ”levere varen”. Langtidsstresshormonerne gør stresshormonerne det modsatte. I stedet for at tilføre overskud og ekstra ressourcer, begynder de at bruge af vores overskud, hvilket kroppen signalerer gennem symptomer, som vi ikke altid ser eller forstår sammenhængen mellem.

Mekanismen er altså som udgangspunkt hverken god eller dårlig. Det er der afgørende for udfaldet og hermed vores trivsel og succes, er, hvor lang tid mekanismen er ”slået til”.

Styrke eller stress – det er den samme mekanisme, vi arbejder med.

Selv stærke mænd og kvinder som har formået at holde balancen i et langt arbejdsliv, kan, når de rammer i overgangsalderen (og jo.. det gør mænd faktisk også!) og deres hormoner og dermed ressourcer ændrer sig, risikere at blive ramt af stress.

Mangler vi viden, kommer vi nemt til at fejlvurdere eller overvurdere os selv og der er større sandsynlighed for, at vi vælger en strategi eller metode, som ikke passer til vores natur og de ressourcer, vi har til rådighed.

Vil vi sikre vedvarende trivsel, motivation, performance og ressourcer, må vi altid udvikle strategier og vaner, som tager deres afsæt i vores menneskelige natur.

Charlotte Kendall
Kendall Bhave

Om forfatteren

Charlotte Kendall

Som cand.pæd.psyk, stresscoach og indehaver af Kendall Bhave hjælper Charlotte Kendall ledere med at styrke og udvikle deres personlige lederskab, så de herigennem bliver bedre til at møde og motivere deres medarbejdere og skabe resultater uden at brænde ud eller blive ramt af stress.

Læs mere om Charlotte

Flere artikler

2021-08-20T13:25:31+02:00

Del historie, vælg din platform

Go to Top