Meningsskabelse (på engelsk sensemaking) er en grundlæggende forudsætning for at kunne navigere i hverdagen. Vi har behov for at kunne besvare ”hvad sker der her”, for at kunne besvare det mest presserende spørgsmål, nemlig ”hvordan skal jeg forholde mig”? Dermed skaber vi mening hele tiden, og vi gør det ved at placere begivenheder i en sammenhængende historie, som netop kan give os svar på ovenstående spørgsmål. 

Betydningsmodellen illustrerer, hvordan nogle begivenheder vælges ud og bliver en del af vores historier, mens andre udelades (bevidst eller ubevidst) og med tiden glider i glemsel. Det bliver tydeligt, at det levede liv altid er rigere på detaljer end hvad en enkelt historie kan rumme, og en historie er derfor altid kun ét bud på en sandhed. Der vil altid kunne fortælles alternative historier med andre detaljer, struktureret om et andet plot om de samme begivenheder. Historierne vil i princippet vil være lige sande, selvom de er forskellige. En historie stiller altså et bestemt perspektiv til rådighed, men der kan altid indtages et andet perspektiv, som gør andre detaljer synlige og som derfor også kan påvirke vores meningsskabelse. 

Historier er et centralt ledelsesværktøj, fordi det er her, lederen kan arbejde strategisk med meningsskabelse ved at være bevidst om, hvad man vælger at trække frem og skabe erindring omkring, og ikke mindst hvordan man gør det gennem vinkling og navngivning. Nogle historier bliver dominerende, og det er især disse historier, der er med til at skabe en fremherskende kultur og selvforståelse blandt medarbejderne. Er historierne konstruktive for organisationen, kan lederen bevidst søge at styrke og fremme disse historier, men er de negative, er det en ledelsesopgave at søge at dekonstruere disse fortællinger og skabe nogle nye fortællinger med et mere hensigtsmæssigt plot.

Der lægger desuden en stor læring i at lytte til historier – både dem, der fortælles blandt medarbejderne og dem, der fortælles eksternt om organisationen. Man skal også være opmærksom på, at alene ved at lægge øre til en historie er man med til at holde den i live. Historier har nemlig brug for et publikum og alene det at stille et spørgsmål til historien kan være meget effektfuldt. 

Af Heidi Hansen, Lektor

 Hvis du vil læse mere: 

Hansen, H. (2014). KOMMUNIKATION skaber din ORGANISATION. Hans Reitzels Forlag. 

Schnoor, M. (2011). Narrativ organisationsudvikling. At forme fælles mening og handling. Dansk Psykologisk Forlag. 

Om forfatteren

Heidi Hansen

Heidi Hansen er PhD og lektor ved Syddansk Universitet. Heidi er uddannet Cand.ling.merc. i kommunikation og formidling og har også en uddannelse som life- og business coach. Til daglig underviser Heidi indenfor områderne kommunikation og branding og har gennem en årrække også undervist på valgfagsmodulet ”Ledelse, kommunikation & organisation” på uddannelsen Diplom i Ledelse.

Læs mere om Heidi

Flere artikler

2021-08-20T13:37:40+02:00

Del historie, vælg din platform

Go to Top